Δημοσιεύθηκε την Σχολιάστε

Ξύλο και Περιβάλλον

Χρησιμοποιώντας το ξύλο για θέρμανση είναι φιλικό για το περιβάλλον

Γιατί είναι μια πλούσια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας.Το υλικό από τα δέντρα που χρησιμοποιείται για την θέρμανση είναι τα κλαδιά τους και όχι οι κορμοί ,οι κορμοί προορίζονται για άλλες εργασίες(επιπλοποιία κ.λ.π) Έρευνες έχουν δείξει ότι το διοξείδιο του άνθρακα CO2 που αποδεσμεύεται στην ατμόσφαιρα από την καύση του ξύλου είναι ακριβώς η ίδια ποσότητα που είχε δεσμεύσει το δέντρο κατά την ανάπτυξη του, επίσης ίδιες έρευνες έχουν δείξει ότι το ξύλο πού θα παραμείνει κάτω στο δάσος και θα διαβρώνεται θα αποδεσμεύσει την ίδια CO2 στην ατμόσφαιρα. Συνεπώς η καύση του ξύλου για θέρμανση δεν επιβαρύνει το περιβάλλον (π.χ. φαινόμενο του θερμοκηπίου) γιατί υπάρχει μεταξύ τους ισορροπία. Χρησιμοποιώντας 4m3 κυβικά ξύλου εξοικονομούμε 1 τόνο πετρελαίου και εμποδίζουμε τις εκπομπές, περίπου, 2.5 τόνων CO2 στην ατμοσφαίρα.